Mediecenter Mälardalen
Mediecenter Mälardalen
FLOD
FLOD är Sveriges mest lättillgängliga webbplats för digital distribution av radio-/ TV-program samt dagsfärska tidningsartiklar till skolor och övriga utbildningsanordnare.
Digital distribution av media i bredbandsnät skapar helt nya förutsättningar för mediestöd i undervisningen. Att kunna se en film sekunder efter att den beställts, ger dig en möjlighet att situationsanpassa lektionen som aldrig funnits tidigare.
Attraktionskraften ligger inte bara i snabb åtkomst av digital media. Det  är systemets kvalitativa egenskaper som gör det unikt. I FLOD kan du i förväg samla ihop mediefiler till ett ämnesavsnitt ett så kallat projekt. När dessa projekt skapats är det lätt att hitta materialet och använda det igen. Vill du kan även elever eller varför inte en kollega på en annan skola, som är ansluten till FLOD, använda sig av ditt projekt. Det är därför systemet kallas för FLOD - en förkortning av Flexible Learning On Demand.
 
Är du nyfiken på FLOD? Du har nu möjlighet att kostnadsfritt prova FLOD under 30 dagar. Detta sker helt utan förbindelser, ni bestämmer själva på skolan om ni vill fortsätta eller inte.
 

 

Skriv ut